Barbara Grabowska

A A A

dyrektor ds. pracowniczych

Barbara Grabowska
W Agorze od 2000 roku. Na początku na stanowisku kierownika działu płac. W marcu 2003 roku została zastępcą dyrektora ds. pracowniczych, a w lipcu 2006 roku dyrektorem ds. pracowniczych.

Wcześniej w latach 1998-2000 pracowała w Carrefour Polska.

Urodziła się w 1961 roku. Ukończyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Socjologii UW.

Kontakt:
Agora SA
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel. (0-22) 555 60 00
faks (0-22) 555 48 50