Katarzyna Kolanowska

A A A

dyrektor wydawnicza w pionie Czasopisma, zastępca dyrektora segmentu Internet

Katarzyna Kolanowska
W Agorze od połowy 1991 roku, najpierw zatrudniona na stanowisku sekretarki w dziale zagranicznym, potem zajmowała się współpracą z oddziałami lokalnymi i promocją czytelniczą w "Gazecie Stołecznej". Od 1999 roku zastępca kierownika działu promocji "Gazety Wyborczej", a od 2003 roku kierownik działów: obsługi klienta i zewnętrznych biur ogłoszeń. W kwietniu 2006 roku objęła stanowisko dyrektora działu sprzedaży regionu centrum, w czerwcu 2006 szefa promocji, a w czerwcu 2009 roku dyrektora marketingu "Gazety Wyborczej". Od stycznia 2011 pełniła funkcję dyrektor wydawniczej "Gazety Wyborczej", odpowiadając za marketing, działy wydawnicze i procesy cyfryzacyjne. Od marca 2013 roku na stanowisku dyrektor wydawniczej w pionie Czasopisma, odpowiada za czasopisma wydawane przez Agorę i ich serwisy internetowe, ofertę cyfrową czasopism, marketing, kolportaż i fotograficzne centrum kompetencyjne.

Od lipca 2017 r. pełni jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora segmentu Internet. Odpowiada za spółki zależne Yieldbird Sp. z o.o., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Goldenline Sp. z o.o., Optimizers Sp. z o.o. i HashFM Sp. z o.o., a także za zagadnienia korporacyjne i organizacyjne. Wspiera szefa segmentu w rozwoju biznesu internetowego Agory w obszarach niezwiązanych wprost z reklamą mediową.

Urodziła się w 1972 roku. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła program "Leaders" dla managerów z branży prasowej w Scandinavian International Management Institute w Kopenhadze. Jest trenerką biznesu.


Kontakt:
Gazeta Wyborcza
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel. (0-22) 555 61 18
faks: (0-22) 555 42 26
e-mail: promored@agora.pl