Bartosz Romanowski

A A A

dyrektor ds. prawnych Agory

Bartosz Romanowski
Do zespołu Agory dołączył w 2013 r. Wcześniej przez 7 lat pracował w kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp.k.

Urodził się w 1979 r. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawo i Administracja Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem programu studiów z zakresu prawa amerykańskiego współorganizowanego przez University of Florida i WPiA UW.




Kontakt:
Agora SA
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel. (0-22) 555 60 00
faks (0-22) 555 47 11