Dorota Franczyk

A A A

Dyrektor finansowy

Dorota Franczyk
W Agorze od 2003 roku. Przez wiele lat związana z kontrolingiem, początkowo na stanowisku analityka w dziale rachunkowości zarządczej Gazety Wyborczej, później jako kontroler finansowy odpowiedzialny za segment Prasy Codziennej, a następnie jako kontroler finansowy Grupy.

Od stycznia 2013 roku zajmuje stanowisko dyrektora finansowego. Nadzoruje pion Finansów i Administracji, obejmujący scentralizowane funkcje finansowo-administracyjne Grupy Agora i zarządza 160 osobowym zespołem.

Jest absolwentką finansów i bankowości Szkoły Głównej Handlowej oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskała również dyplom MBA w Solvay Brussels School of Economics and Management w Brukseli. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).