Agora nagrodzona w rankingu "Najlepiej zarządzane spółki Centralnej i Środkowej Europy" 2010 wg "Euromoney"

07.05.2010
A A A
Agora otrzymała 2 wyróżnienia w corocznym rankingu "Najlepiej zarządzane spółki Centralnej i Środkowej Europy" 2010 przygotowanym po raz szósty przez magazyn "Euromoney":

- 1. miejsce wśród najlepiej zarządzanych spółek z sektora Media i komunikacja,

- 2. miejsce wśród spółek z najbardziej przejrzystą sprawozdawczością finansową.

Ranking "Najlepiej zarządzane spółki Centralnej i Środkowej Europy", opublikowany w majowym w wydaniu magazynu "Euromoney", opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród analityków rynku z najważniejszych banków, firm konsultingowych i instytutów badawczych zajmujących się w swojej pracy Centralną i Środkową Europą. Respondenci typowali po 3 wyróżniające się spółki w każdym z krajów lub sektorów, z którymi się stykają. Podczas wskazywania spółek brano pod uwagę ich pozycję rynkową, wyniki finansowe, potencjał rozwoju, jakość zarządzania i wpływy.

Pełne informacje nt. metodologii rankingu można znaleźć w majowym wydaniu magazynu "Euromoney" i na stronie www.euromoney.com.

Ranking najlepiej zarządzanych spółek wg "Euromoney" jest jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez magazyn spółkom w Centralnej i Środkowej Europie. W zestawieniu wskazywane są spółki o najbardziej spójnych strategiach wyróżniające się w danym kraju, regionie i sektorze, jak również te, które przykładają dużą wagę do kwestii zarządzania.

"Euromoney" to flagowy tytuł wydawany przez londyńską spółkę Euromoney Institutional Investor PLC. Pismo, założone w 1969 przez Sir Patricka Sergeanta, jest głosem międzynarodowych rynków kapitałowych.

Więcej informacji: http://www.euromoney.com/CurrentIssue