Agora w czołówce najlepszych raportów kwartalnych spółek indeksu WIG20

11.03.2009
A A A
W rankingu najlepszych raportów za IV kwartał 2008 r. uzupełnionych o dodatkowe prezentacje i wyjaśnienia zarządu Agora zdobyła wysokie 3. miejsce. Raportowi kwartalnemu Agory analitycy przyznali rekordowe 9 pkt. (na 10 możliwych). Jego czytelność została oceniona na 8,28 pkt., natomiast liczba przekazywanych informacji podczas spotkania z inwestorami na 7,57 pkt. W sumie średnia ocen Agory wyniosła 8,42 punkty. Ranking po raz pierwszy przygotowała "Gazeta Giełdy Parkiet" na podstawie ocen analityków domów maklerskich.

Raporty w anonimowej ankiecie analitycy oceniali w skali od 1-10 punktów. Największą wagę organizatorzy rankingu przywiązali do pytania: "czy informacje zaprezentowane w raporcie były pełne?" oraz oceny spotkania z analitykami zorganizowanego przez spółkę. Ponadto eksperci ocenili "ilość informacji i odpowiedzi na pytania" zadawane w trakcie spotkania. Premiowane było również przygotowanie oddzielnej prezentacji uzupełniającej informacje zawarte w raporcie kwartalnym. Istotna była również łatwość znalezienia potrzebnych informacji. Ocenie poddane były spółki z indeksu WIG20 ale eksperci mogli również dopisać inne firmy. W pierwszej z dwóch stworzonych kategorii znalazły się spółki ocenione przez co najmniej czterech ekspertów, a w drugiej te, które otrzymały oceny od mniejszej liczby specjalistów - Agora znalazła się w pierwszej kategorii z 7 ocenami.