Agora najlepszą inwestycją w spókę giełdową z WIG20 w 2007 r.

07.02.2008
A A A
Komunikat prasowy

Agora otrzymała nagrodę Byka i Niedźwiedzia "Gazety Giełdy Parkiet" za najwyższą stopę zwrotu wśród spółek giełdowych z indeksu WIG20 w ubiegłem roku.

Na koniec 2007 r. cena akcji spółki była wyższa niż rok wcześniej o 52%. W tym samym okresie WIG20 wzrósł o 5,2%.

"Do wzrostu notowań akcji spółki przyczyniły się głównie dwa czynniki - wyniki finansowe, poprawiające się w szybszym od zakładanego przez rynek (analityków) tempie, oraz utrzymanie, a nawet wzmocnienie pozycji rynkowej. Ani "Dziennik", ani kolejne codzienne pismo "Polska" (wydawane przez Polskapresse od 15 października 2007 r.), mimo szumnych zapowiedzi i dużych wydatków promocyjnych, nie zmieniły układu sił na rynku prasowym w stopniu, którego się obawiano." - napisał "Parkiet".

Statuetka Byka i Niedźwiedzia przyznawana jest co roku instytucjom i osobom, które najbardziej wyróżniły się na rynku kapitałowym. Agora otrzymała w 2004 r. nagrodę "Parkietu" dla spółki o najwyższych standardach ładu korporacyjnego.