Agora Spółką Godną Zaufania

17.11.2004
A A A
Agora jest spółką "godną zaufania" na warszawskiej giełdzie. Tak uznali menedżerowie krajowych instytucji finansowych, którzy na co dzień zarządzają pieniędzmi m.in. funduszy emerytalnych czy inwestycyjnych.

Ocenę ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych przygotował Polski Instytut Dyrektorów. Na jego prośbę menedżerowie instytucji finansowych oceniali m.in.: przejrzystość struktury właścicielskiej, traktowanie akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach, przejrzystość finansową i dostępność informacji oraz radę nadzorczą, jej efektywność i wynagrodzenie zarządów.

Oceniano 54 spółki publiczne, tytuł Spółki Godnej Zaufania 2004 przyznano 11 firmom.