Agora najlepszą spółką w zakresie relacji inwestorskich; Wanda Rapaczynski najbardziej cenionym menadżerem spółki publicznej

09.06.2003
A A A
Według badania WarsawScan 2003* przeprowadzonego przez NBS Public Relations**, Najlepsze Relacje Inwestorskie wśród polskich spółek giełdowych prowadzi Agora. Szczególnie doceniona została rzetelność informacji dostarczanej inwestorom przez spółkę oraz dostępność zarządu.

Spośród szefów firm giełdowych największym uznaniem analitycy oraz zarządzający aktywami obdarzyli prezes Agory Wandę Rapaczynski przyznając jej (za kwalifikacje, kreowanie wizji rozwoju firmy, poziom etyczny) tytuł Najbardziej Cenionego Managera Roku Spółki Publicznej.

Wysoko została oceniona również zawartość strony korporacyjnej Agory poświęcona relacjom inwestorskim.

* Głównym celem badania WarsawScan przeprowadzonego w dniach 25 lutego - 7 kwietnia 2003 był pomiar jakości relacji inwestorskich polskich spółek giełdowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z indeksu WIG 20. Badanie zostało przeprowadzone w trzech podstawowych obszarach tematycznych:
- kryteria oceny atrakcyjności inwestycyjnej firm
- źródła informacji inwestorów
- ocena relacji inwestorskich spółek z WIG 20

Metodologia oraz kwestionariusz WarsawScan zostały oparte na badaniach EuroScan, WallStreetScan i CitiScan przeprowadzanych cyklicznie przez londyńską agencję relacji inwestorskich Citigate Dewe Rogerson. W badaniach WarsawScan wzięli udział reprezentanci 34 najważniejszych instytucji polskiego rynku kapitałowego: biur maklerskich, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych oraz firm zarządzających aktywami.

W ten sposób uzyskano wypowiedzi dwóch najbardziej opiniotwórczych grup na polskim rynku kapitałowym - analityków i zarządzających aktywami.

* * NBS Public Relations została założona w 1989 z myślą o realizacji projektów związanych z restrukturyzacją, prywatyzacją, relacjami inwestorskimi oraz ofertami publicznymi sprzedaży akcji. W 1995 mniejszościowe udziały w NBS objęła londyńska agencja relacji inwestorskich - Citigate Dewe Rogerson.