Agora wysoko oceniona przez specjalistów rynku kapitałowego

24.02.2003
A A A
Komunikat prasowy

Werdyktem 150 specjalistów - analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i maklerów - Agora zajęła pierwsze miejsce w kategorii "relacje inwestorskie" wśród 202 spółek giełdowych. W ogólnej klasyfikacji Agora znalazła się na 6-tym miejscu. Sondaż przeprowadzony został przez instytut Pentor na zlecenie redakcji "Pulsu Biznesu", w ramach konkursu "Giełdowa Spółka Roku 2002".

Spółki klasyfikowane były według siedmiu kryteriów. Oceniano między innymi: kompetencje zarządu, jakość oferowanych produktów i usług, relacje z inwestorami. Specjaliści wysoko ocenili kompetencje zarządu Agory. W tej kategorii spółka znalazła się na 3 miejscu uzyskując 81,96 punktów na 100 możliwych. Relacje z inwestorami Agory zostały uznane z najlepsze wśród 202 ocenianych spółek (87,76 punktów na 100). W ogólnej klasyfikacji Agora znalazła się na 6-tym miejscu i jest jedną z trzech spółek, które utrzymały się w pierwszej dziesiątce od ubiegłorocznego badania. Jest też jedyną spółką medialną, która znalazła się w pierwszej dziesiątce.

Wybór Giełdowej Spółki Roku odbył się po raz czwarty. "Puls Biznesu" powierzył ocenę spółek specjalistom reprezentującym domy i biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków i firmy konsultingowe. Przedmiotem oceny były 202 spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2002 roku.