Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopada 2017 r.

A A A
Na dzień ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Agory SA wynosi 47.665.426., którym odpowiada 64.791.826 głosów.

Różnica w liczbie akcji i głosów wynika z uprzywilejowania 4.281.600 akcji imiennych serii A co do liczby głosów przypadających na jedną akcję (5 głosów na jedną akcję).

Szczegóły w tabeli poniżej:
Liczba akcji% kapitałuLiczba głosów% głosów
akcje zwykłe imienne i na okaziciela43.383.82691,0%43.383.82667,0%
akcje imienne uprzywilejowane4.281.6009,0%21.408.00033,0%
Suma47.665.426100%64.791.826100%