02/2013 Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 33 1/3% ogólnej liczby głosów na WZA Agory

A A A
Komunikat giełdowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2005 z dnia 16 września 2005 roku o planie motywacyjnym, Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku otrzymał od Agory-Holding Sp. z o.o. ("Agora-Holding") zawiadomienie o przeniesieniu w dniu 4 stycznia 2013 roku przez Agorę-Holding, w wykonaniu umowy darowizny z dnia 19 grudnia 2012 roku, 290.568 akcji zwykłych Spółki na rzecz Partycypacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz został utworzony w celu realizacji planu motywacyjnego Agory S.A. oraz jej spółek zależnych.

W wyniku zbycia akcji, o którym mowa powyżej, udział Agory-Holding w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Agory S.A. spadł poniżej 33 1/3% ogólnej liczby głosów na WZA Agory.

Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, Agora-Holding posiadała 5.692.420 akcji Spółki, co stanowiło 11,18% kapitału Spółki. Z akcji tych Agorze-Holding przysługiwało 22.818.820 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 33,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wśród posiadanych przez Agorę-Holding akcji, 4 281 600 akcji to akcje uprzywilejowane stanowiące 8,41% kapitału zakładowego Spółki oraz dające prawo do 21 408 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 31,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z kolei 1.410.820 akcje zwykłe stanowiły 2,77% kapitału zakładowego Spółki, a przysługujące z nich prawo do 1.410.820 głosów na walnym zgromadzeniu stanowiło 2,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, po przeniesieniu akcji w wyniku umowy darowizny, o której mowa powyżej, Agora-Holding posiada 5.401.852 akcji Spółki, co stanowi 10,60% kapitału zakładowego Agory S.A. Z akcji tych przysługuje Agorze-Holding 22.528.252 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 33,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wśród posiadanych przez Agorę-Holding akcji, 4 281 600 akcji to akcje uprzywilejowane stanowiące obecnie 8,41% kapitału zakładowego Spółki oraz dające prawo do 21 408 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi obecnie 31,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z kolei 1.120.252 akcji zwykłych stanowi obecnie 2,20% kapitału zakładowego Spółki, a przysługujące z nich prawo do 1.120.252 głosów na walnym zgromadzeniu stanowi obecnie 1,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.