39/2012 Informacja o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Agory

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU"Złota Jesień" (OFE) oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE), że w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki Agora S.A. na GPW w Warszawie przez Fundusz OFE, w dniu 13 grudnia 2012 roku ilość akcji obecnie posiadana przez Fundusz "Złota Jesień" oraz ilość akcji kontrolowana przez Towarzystwo przekroczyły 10% głosów na WZA Spółki.

Posiadane przez Fundusze ilości akcji i głosów przed zawarciem wyżej wymienionych transakcji oraz obecnie przedstawia tabela.-Liczba posiadanych akcjiProcentowy udział w kapitaleLiczba posiadanych głosówProcentowy udział w liczbie głosów
Fundusz OFE przed ogłoszeniem6 795 52213,346 795 5229,98
Fundusze OFE i DFE przed ogłoszeniem6 802 57213,356 802 5729,99
Fundusz OFE obecnie7 585 66114,897 585 66111,14
Fundusze OFE i DFE obecnie7 594 61114,917 594 61111,16