34/2012 Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Agory

A A A
Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU"Złota Jesień" (OFE) oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE), że w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki Agora S.A. na GPW w Warszawie przez Fundusz OFE, w dniu 26 października 2012 roku ilość akcji obecnie posiadana przez Fundusz "Złota Jesień" oraz ilość akcji kontrolowana przez Towarzystwo pozwalają na przekroczenie 5% głosów na WZA spółki.

Posiadane przez Fundusze ilości akcji i głosów przed zawarciem wyżej wymienionych transakcji oraz obecnie przedstawia tabela.

.Liczba posiadanych akcjiProcentowy udział w kapitaleLiczba posiadanych głosówProcentowy udział w liczbie głosów
Fundusz OFE przed ogłoszeniem3 376 2036,633 376 2034,96
Fundusze OFE i DFE przed ogłoszeniem3 376 2036,633 376 2034,96
Fundusz OFE obecnie3 802 4777,473 802 4775,59
Fundusze OFE i DFE obecnie3 809 5277,483 809 5275,60