Fundacja Agory

A A A
Fundacja Agory, działająca od 2004 r., wspiera wybrane aktywności społeczne mediów spółki, Nagrodę Literacką "Nike" i "Zeszyty Literackie" oraz szereg organizacji non-profit, np. Dolnośląską Fundację Rozwoju Ochrony Zdrowa, Fundację Polonia, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oraz wiele innych. Z partnerskimi organizacjami podpisuje wieloletnie umowy i regularnie przekazuje im środki na leczenie i rehabilitację dzieci, programy stypendialne i wyrównywania szans.

Obecnie Fundacja Agory nie rozpatruje indywidualnych próśb o dofinansowanie leczenia i rehabilitacji. Wszystkie apele o pomoc dla ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci kieruje do współpracujących z nią organizacji, które decydują, komu przeznaczą dofinansowanie.

Fundacja Agory publikuje również na łamach "Gazety Wyborczej" bezpłatne ogłoszenia mające na celu zbiórkę publiczną dla podopiecznych fundacji, z którymi współpracuje.

Środki pieniężne, którymi dysponuje Fundacja Agory pochodzą głównie z Agory Holding. W 2005 r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego i otworzyła specjalne subkonto na zbiórkę z 1% odpisu podatkowego.

Więcej informacji - FundacjaAgory.pl

Fundacja Agory - serwisy internetowe