Odpowiedzialne zarządzanie

A A A
Celem firmy jest zarządzanie grupą kapitałową w sposób odpowiedzialny i transparentny na wszystkich płaszczyznach jej działalności.

Etyka

Grupa Agora zdefiniowała kluczowe wartości i zasady w ramach następujących grup: czytelników i odbiorców, klientów, pracowników oraz akcjonariuszy.

Wartości, którymi kieruje się firma to: prawda, tolerancja, poszanowanie praw człowieka, pomoc potrzebującym.

Inwestorzy

W związku z obecnością od 1999 r. Agory S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie firma docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności podmiotów giełdowych. Zarząd Agory dokłada wszelkich starań, aby te zasady były stosowane w codziennym funkcjonowaniu spółki.

Agora kładzie duży nacisk na transparentność, czego wyrazem jest nieprzerwane stosowanie dobrych praktyk spółek giełdowych. Począwszy od wejścia w życie pierwszej edycji "Dobrych Praktyk" w 2002 r. Agora publikuje raport o przestrzeganiu dobrych praktyk ("Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016").

W ramach ustanowienia procesów dwustronnej komunikacji z interesariuszami, szczególnie inwestorami i analitykami, Agora rozwija narzędzia komunikacji i zapewnia stały dostęp do informacji - zarówno poprzez serwis relacji inwestorskich, jak i newslettery, mobilną stronę internetową, konto w serwisie Twitter - @Agora_SA, czy branżowy mailing z raportami dotyczącymi poszczególnych mediów. Zapewnia też bezpośredni, imienny kontakt z pracownikami działu relacji inwestorskich oraz z przedstawicielami Zarządu Spółki. Dodatkowo, co kwartał organizuje spotkania połączone z prezentacją wyników Spółki dla inwestorów i akcjonariuszy oraz dla przedstawicieli mediów. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji spółka prowadzi transmisje online spotkań wynikowych. Aby zapewnić możliwość lepszej oceny sytuacji, spółka udostępniania inwestorom i analitykom również własne opracowania rynkowe i branżowe. Bieżąca komunikacja z rynkiem odbywa się także poprzez pozyskiwanie tzw. feedbacku inwestorskiego oraz organizację "Dnia Inwestora", telekonferencji oraz road shows.

W 2017 r. Agora znalazła się w gronie 4% (czyli wśród 18 z 487) spółek, które spełniają wszystkie zasady "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" (według Raportu Forum Rad Nadzorczych przygotowanym przez firmę PwC).
Więcej: http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/rady-nadzorcze-2017.html

Odpowiedzialne zarządzanie

Wewnętrzne kodeksy etyczne:
Karta Agory
Kodeks Dziennikarski
Kodeks Dziennikarza
Kodeks Dobrych Praktyk w Obsłudze Klienta

Polityki i regulaminy:
Polityka różnorodności realizowana w Grupie Agora
Polityka wynagradzania kluczowych menadżerów Grupy Agora
Polityka działań społeczno-sponsoringowych w Grupie Agora

Kodeksy i inicjatywy zewnętrzne:
Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy
Kodeks Etyki Reklamy
Karta Etyczna Mediów
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Karta Różnorodności

Pierwsze oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Agora zawiera wskaźniki przygotowane na podstawie międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI G-4) oraz Suplementu Sektorowego - Media, dotyczących raportów zrównoważonego rozwoju. Dokument spełnia wymogi Ustawy o Rachunkowości, implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, która obliguje jednostki zainteresowania publicznego do ujawniania informacji niefinansowych począwszy od 2017 roku.