Odpowiedzialność środowiskowa

A A A
Kwestie związane z odpowiedzialnością Grupy Agora za środowisko są skupione wokół jej działalności. Można na ich podstawie określić wpływ na środowisko m.in. działalności poligraficznej spółki. Jednocześnie Agora sama inicjuje akcje społeczne i angażuje się w liczne projekty środowiskowe.

"Gazeta Wyborcza" jest pomysłodawcą akcji "Oddychać po ludzku", "Pracownia Miast" oraz "Czyste Wariactwo". Z kolei Gazeta.pl włączyła się w promocję akcji Greenpeace "Adoptuj pszczołę".

Oddychać po ludzku

Akcja "Oddychać po ludzku" skupia się na zwiększeniu świadomości Polaków oraz wskazywaniu najlepszych sposobów na walkę ze smogiem.
Więcej: Wyborcza.pl/oddychacpoludzku

Pracownia Miast

"Pracownia miast" to akcja społeczna "Gazety Wyborczej" poświęcona wyzwaniom, przed którymi stoją polskie miasta. Najnowsza odsłona akcji poświęcona jest innowacjom i ekologii.
Więcej: Wyborcza.pl/pracowniamiast

Czyste Wajractwo

Adam Wajrak to dziennikarz "Gazety Wyborczej", który specjalizuje się w tematach przyrodniczych. Jest jednym z najbardziej znanych propagatorów przyrody i ekologii w Polsce. Często angażuje się w akcje mające na celu ochronę przyrody.

Na łamach "Gazety Wyborczej" oraz na stronie Wyborcza.pl publikowane są teksty, zdjęcia, materiały multimedialne, w których Adam Wajrak pełni rolę przewodnika po świecie przyrody.
Więcej: Wyborcza.pl/czystewajractwoDobra praktyka 2016 - Gazeta.pl promuje akcję Greenpeace "Adoptuj pszczołę"

Dobra praktyka 2016 - rozwiązania środowiskowe w drukarniach AgoryPierwsze oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Agora zawiera wskaźniki przygotowane na podstawie międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI G-4) oraz Suplementu Sektorowego - Media, dotyczących raportów zrównoważonego rozwoju. Dokument spełnia wymogi Ustawy o Rachunkowości, implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, która obliguje jednostki zainteresowania publicznego do ujawniania informacji niefinansowych począwszy od 2017 roku.