Odpowiedzialny pracodawca

A A A
Pracownicy są jedną z kluczowych grup interesariuszy firmy. Stanowią ważny kapitał Agory, a ich kompetencje i doświadczenie są istotnym czynnikiem w realizacji strategii firmy.

Różnorodność

Różnorodność i otwartość to wartości będące integralną częścią działań biznesowych Agory i jej polityki zatrudniania. Pracownicy Grupy Agora to osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur, wykazujące się różnymi umiejętnościami i talentami, reprezentujące różne punkty widzenia oraz mające różne doświadczenia życiowe i zawodowe.

Agora jako pracodawca tworzy atmosferę, w której pracownicy czują się szanowani i mają poczucie, że mogą w pełni realizować swój potencjał zawodowy. Kultura firmy opiera się na dialogu, otwartości, tolerancji i pracy zespołowej.

"Polityka zarządzania różnorodnością w Grupie Agora" opiera się na przełamywaniu barier: wieku, płci, stanu zdrowia etc., i przyświeca jej zasada, że potencjał zawodowy pracowników wynika z ich kompetencji.


Udział kobiet i mężczyzn wśród pracowników i osób na stanowiskach kierowniczych jest prawie równy (kobiety stanowią 46,4%, zaś mężczyźni - 53,6%). Walcząc ze stereotypami związanymi z wiekiem, Grupa Agora buduje dialog międzypokoleniowy, by ułatwić przepływ wiedzy. W gronie pracowników jest spory odsetek osób powyżej 50. roku życia (powyżej 14%) nieznacznie większa jest grupa pracowników do 30. roku życia (ponad 15%). Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy w wieku od 30. do 50. roku życia (ponad 70%).
(dane na 31.12.2016 r.)Grupa Agora działa na rzecz zapobiegania dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, wykształcenie czy przekonania polityczne lub religijne.

Grupa Agora Sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce

Grupa Agora jako pierwsza grupa medialna w Polsce podpisała Kartę Różnorodności, dołączając do grona pracodawców z całej Europy działających na rzecz różnorodności w miejscu pracy. Różnorodność i otwartość są integralną częścią działań biznesowych Grupy Agora oraz jej polityki zatrudnienia.

8 marca 2017 r. Grupa Agora dołączyła do grona 165 pracodawców w Polsce i ponad 8 tys. w Europie, podpisując Kartę Różnorodności (ang. Diversity Charter). To inicjatywa pod egidą Komisji Europejskiej na rzecz promowania i upowszechniania równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Karta Różnorodności jest obecna w 17 europejskich państwach - w tym w Polsce, gdzie jej koordynatorem jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej: Odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci.

Work-life balance

Dla Agory ważne jest, aby pracownicy mogli zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz by mogli prowadzić zdrowy tryb życia. Chcąc wspierać realizację tych idei, firma wprowadziła system kafeteryjny, który propaguje zdrowy styl życia, jednocześnie dając możliwość wyboru pracownikom wśród wielu możliwości spędzania czasu wolnego: na zajęciach sportowych lub uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych.

Pracownicy Agory mogą korzystać z platformy MyBenefit, gdzie przyznawane punkty można wymienić na różne świadczenia. W ofercie są: zniżki na wypoczynek w Polsce i za granicą, bilety do kina, na koncerty, do teatrów, na imprezy kulturalne, wydarzenia sportowe - mecze, widowiska oraz usługi z zakresu sportu i rekreacji, usługi i kolonie dla dzieci, wizyty w DaySPA lub promocje w sklepach. W ofercie jest również Karta MultiSport.

Pracownicy mają do dyspozycji również bilety do sieci kin Helios w atrakcyjnych cenach oraz rabaty w sklepach internetowych: Publio.pl oraz Kulturalnysklep.pl.

W siedzibie głównej Agory przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie do dyspozycji pracowników jest stołówka ze śniadaniami, obiadami i kolacjami, kawiarnia Gazeta Café, basen, siłownia i sauna, miejsca na zostawienie roweru oraz parkingi dla samochodów.Aktywny tryb życia

W Agorze działa fundusz biegowy. Co roku organizowane są zawody sportowe: narciarskie, turnieje piłki nożnej, turniej tenisowy Agora Open oraz regaty Agora Cup.Szkolenia i rozwój

Pracownicy Agory biorą udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki temu mogą zdobywać wiedzę, podnosić swoje kwalifikacje oraz pogłębiać swoje umiejętności. Spotkania tematyczne i wykłady, warsztaty i case studies pozwalają na rozwój zawodowy.

Kariera.Agora.pl

Grupa Agora przygotowała specjalną stronę internetową dla potencjalnych kandydatów do pracy, na której znajdują się najważniejsze informacje o firmie, ciekawostki dla kandydatów oraz możliwość aplikowania na konkretne stanowiska wprost ze strony.

Kariera.agora.pl

Pierwsze oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Agora zawiera wskaźniki przygotowane na podstawie międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI G-4) oraz Suplementu Sektorowego - Media, dotyczących raportów zrównoważonego rozwoju. Dokument spełnia wymogi Ustawy o Rachunkowości, implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, która obliguje jednostki zainteresowania publicznego do ujawniania informacji niefinansowych począwszy od 2017 roku.