Agora-Holding Sp. z o.o.

A A A
Agora-Holding posiada akcje serii A, B i D. Akcje serii B i D, na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Agory SA, są przeznaczone na realizację planów motywacyjnych obejmujących pracowników Agory oraz jej spółek zależnych: do 2004 roku pracownicy nabywali od Agory-Holding akcje Agory, natomiast od roku 2005 realizacja planów motywacyjnych odbywa się w oparciu o certyfikaty inwestycyjne Partycypacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez Skarbiec TFI S.A.

Od czasu publicznej oferty akcji Spółki wszystkie uprzywilejowane co do głosu akcje serii A posiada Agora-Holding. Ówczesna struktura kapitału akcyjnego Agory została podporządkowana idei utrzymania niezależności "Gazety Wyborczej" i została przyjęta przed publiczną ofertą akcji Spółki. Przywileje akcji imiennych serii A zostały ujawnione w prospekcie emisyjnym. Prawa i obowiązki, a także zasady zbywania akcji imiennych serii A reguluje Statut Agory SA .

Obecnie większość zysku Agory-Holding przeznaczana jest na działalność charytatywną (przede wszystkim na działalność utworzonej w październiku 2004 r. Fundacji Agory).

Dane:

REGON: 008056046

NIP: 526-03-05-650

Kapitał zakładowy: 52.169,20 PLN

Prezes Zarządu Agory-Holding: Wojciech KamińskiWięcej informacji o Agorze-Holding znajduje się w prospekcie emisyjnym.