Akcje i programy edukacyjne

A A A
Sieć kin Helios organizuje i angażuje się w działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Tworzone programy mają na celu przygotowanie młodych widzów do roli kompetentnych odbiorców kultury, a zwłaszcza sztuk audiowizualnych, a także zachęcenie ich do rozwijania zainteresowań naukowych i poszerzania wiedzy.

Program "Helios dla szkoły" to projekt pedagogiczno-edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli. Zgłoszone do programu szkoły, uczestnicząc w seansach filmowych, zbierają punkty, dzięki którym Helios pomaga im wzbogacić wyposażenie pracowni komputerowych, bibliotek szkolnych czy sal gimnastycznych.

Propozycje filmowe Heliosa to nie tylko rozrywka i zabawa, ale również pedagogiczny i edukacyjny program skierowany do uczniów i nauczycieli. Tematy takie jak: historia, literatura, przyroda, przygoda, przyjaźń, tolerancja, ekologia mogą stać się źródłem ciekawych tematów, ożywionych dyskusji na lekcjach czy kółkach zainteresowań.

Jeden zakupiony bilet to jedna złotówka na koncie szkoły. Jeśli w danym roku szkolnym szkoła zakupi ilość biletów równą liczbie uczniów, szkoły automatycznie przystępuje do programu.