Nagrody GrandFront 2012 dla tytułów Agory

21.05.2013
A A A
Komunikat prasowy

"Wysokie Obcasy", magazyny "Wysokie Obcasy Extra", "Kuchnia" i "Dziecko" oraz dziennik "Metro" zdobyły 5 nagród i 2 wyróżnienia w 11. edycji konkursu Izby Wydawców Prasy na Prasową Okładkę Roku.

Nagrodę główną - ArtFront 2012 - w kategorii pism wielotematycznych otrzymała okładka "Wysokich Obcasów", sobotniego dodatku do "Gazety Wyborczej", autorstwa Barbary Niewiadomskiej. 2. i 3. nagrodę w tej kategorii otrzymały okładki magazynu "Wysokie Obcasy Extra" autorstwa Magdaleny Mamajek-Mich.

Okładki miesięcznika "Kuchnia" otrzymały ArtFront 2012 (projekt Andrzeja Przygodzkiego i Julity Tatyrży ) oraz drugą nagrodę (projekt Julity Tatyrży ) w kategorii popularnych czasopism poradniczych dla kobiet.

Okładka "Metra" autorstwa Magdaleny Mamajek-Mich otrzymała wyróżnienie w kategorii dzienników, a "Dziecko" zostało wyróżnione za okładkę projektu Marty Staniszewskiej w kategorii popularnych czasopism poradniczych dla kobiet.ArtFront w kategorii pism wielotematycznych


2. miejsce w kategorii pism wielotematycznych


3. miejsce w kategorii pism wielotematycznychArtFront w kategorii popularnych czasopism poradniczych dla kobiet


2. miejsce kategorii popularnych czasopism poradniczych dla kobiet


wyróżnienie kategorii popularnych czasopism poradniczych dla kobiet


wyróżnienie kategorii dziennikówNagrody przyznawane w konkursie GrandFront to najbardziej prestiżowe polskie wyróżnienia dla twórców grafiki prasowej. Do 11. edycji konkursu zgłoszono 431 okładek gazet i czasopism drukowanych w 8 kategoriach dla prasy drukowanej.

Pisma Agory rokrocznie otrzymują nagrody i wyróżnienia w konkursie GrandFront . W roku 2012, z okazji 10. edycji konkursu jego jury przyznano nagrody specjalne - GrandFronty Dekady - za stronę tytułową i okładkę wybraną spośród zwycięskich prac we wszystkich edycjach konkursu. Otrzymała je strona tytułowa "Dużego Formatu" z 2005 r. z fotografią Władysława Bartoszewskiego autorstwa Michała Mutora oraz "jedynka" "Gazety Wyborczej" z 2008 r. informująca o śmierci Gustawa Holoubka, ze zdjęciem Macieja Zienkiewicza.