Pro bono

A A A
Czasopisma Agory angażują się w działania prospołeczne, w ramach których chętnie podejmują problematykę prozdrowotną czy ekologiczną, patronują licznym kampaniom i akcjom organizowanym przez różne organizacje i fundacje.

Inicjują także własne działania społeczne, takie jak "Firma przyjazna mamie". W plebiscycie nagradzane są firmy, które wprowadzają specjalne udogodnienia pomagające rodzicom łączyć pracę zawodową i wychowanie dzieci. Konkurs z roku na rok gromadzi coraz więcej zgłoszeń, a działania pod hasłem "Firma przyjazna mamie" zostały docenione przez liczne środowiska. Akcja otrzymała m.in. wyróżnienie w konkursie Media Trendy 2006 i wyróżnienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania za działalność na rzecz przełamywania stereotypów wobec pracujących matek i wprowadzania nowych standardów zatrudniania kobiet. Akcja była również prezentowana przed Komisją Europejską podczas seminarium na temat europejskich programów promujących w przedsiębiorstwach rozwiązania przyjazne rodzinom. Seminarium, zorganizowane w ramach Europejskiego Sojuszu na rzecz Rodzin, odbyło się w marcu 2010 r.