Pro bono

A A A
"Gazeta Wyborcza" znana jest z inicjowania i wspierania najważniejszych ogólnopolskich i lokalnych akcji o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym.

Prowadzi ogólnopolskie kampanie społeczne, jak "Leczyć po ludzku", "Energia Kobiet" czy "Młodzi Odwagi!", których celem jest m.in. edukacja i uwrażliwienie Polaków na problemy społeczne, zmiana społecznych stereotypów oraz kreowanie postaw obywatelskich, prozdrowotnych i proekologicznych. Na gruncie lokalnym redakcje "Gazety" inicjują akcje dotyczące wybranych problemów swoich regionów, jak: "Szybka kolej do Warszawy" "Gazety Wyborczej Lublin" czy "Zawracamy Łodzią na Piotrkowską" "Gazety Wyborczej Łódź". Organizują też konkursy i plebiscyty promujące najbardziej zasłużone postaci, najciekawsze miejsca i wydarzenia, jak w konkursach: "Stołek i Noga od Stołka" "Gazety Stołecznej" czy "Złote Klucze" "Gazety Wyborczej Lublin", oraz prowadzą charytatywne licytacje na rzecz najbardziej potrzebujących.

"Gazeta" chętnie wspiera również polską kulturę, obejmując patronatami medialnymi najważniejsze i najciekawsze wydarzenia kulturalne w całej Polsce. Jest też współfundatorem Nagrody Literackiej Nike, honorującej od 1997 roku najlepsze polskie książki.

Wyborcza - serwisy internetowe