Bliżej czytelnika

A A A
Dbałość o bliską relację z czytelnikami to jeden z fundamentów popularności "Gazety Wyborczej" i jej silnej pozycji rynkowej.

Redakcje "Gazety" organizują dla czytelników cykle spotkań i debat. Podczas takich spotkań, jak "Debaty na ważne tematy", "Film, muzyka, teatr w Gazeta Cafe" czy Klub "Wysokich Obcasów", dziennikarze "Gazety" rozmawiają o najbardziej aktualnych i istotnych tematach z ekspertami z różnych dziedzin, m.in. ekonomii, polityki, nauki i kultury.

"Gazeta" towarzyszy odbiorcom w najważniejszych wydarzeniach ogólnopolskich i lokalnych, np. przygotowując dla nich specjalne wydania lub dodatki tematyczne. Chce również wspierać czytelników w poznawaniu ich regionów, wydając lokalne spacerowniki i organizując wycieczki krajoznawcze. Chętnie też gości w warszawskiej siedzibie grupy dzieci i młodzieży, które mogą zobaczyć i dowiedzieć się, gdzie i jak powstaje codzienne wydanie "Gazety Wyborczej".

Bliska relacja z czytelnikami to również dialog, wymiana opinii i myśli oraz wzajemna inspiracja. "Gazeta" publikuje listy od czytelników, a jej dziennikarze chętnie dyskutują z nimi np. na blogach. Na stronach lokalnych serwisów internetowych "Gazety" podejmowane są tematy sygnalizowane przez internautów i pojawiają się zdjęcia przez nich nadesłane.

Wyborcza - serwisy internetowe