Nasi dziennikarze

A A A
Treści "Gazety Wyborczej" i związanych z nią serwisów internetowych tworzy grupa wszechstronnych, doświadczonych dziennikarzy i wydawców internetowych, redaktorów, korespondentów zagranicznych i fotoreporterów. Przygotowują oni informacje i artykuły do wydań papierowych, tworzą materiały do serwisów internetowych, nagrywają komentarze wideo publikowane online, piszą popularne, tematyczne blogi, prowadzą swoje programy publicystyczne w internecie i publikują książki.

Redaktorem naczelnym "Gazety Wyborczej" od początku jej istnienia jest Adam Michnik - historyk, legenda polskiego podziemia, wybitny publicysta, propagator idei wolności i demokracji. Pierwszym zastępcą redaktora naczelnego jest Jarosław Kurski, a zastępcami naczelnego są także Piotr Stasiński i Aleksandra Klich. Dyrektorem wydawniczym tytułu jest Jerzy B. Wójcik.

Twórcy "Gazety Wyborczej" to niepowtarzalny zespół specjalistów z różnych dziedzin nauki, polityki, kultury i gospodarki, docenianych przez organizacje branżowe w Polsce i za granicą. Są laureatami wielu prestiżowych konkursów, jak XMA Cross Media Awards (IFRA), World Young Reader Prize (WAN) INMA Awards, Grand Press i Grand Press Photo.

Wyborcza - serwisy internetowe