Praca u nas

A A A
Dzięki swojemu zespołowi - kreatywnym, ambitnym i zaangażowanym pracownikom - Agora jest jedną z największych firm medialnych w Polsce.

Chcemy, aby spółka była dla nich atrakcyjnym miejscem pracy, dlatego dbamy o ich rozwój zawodowy, m.in. poprzez system szkoleń ,które są jednym z elementów całościowego podejścia do rozwoju pracowników, poprzez angażowanie ich do udziału w nowych projektach i przedsięwzięciach. Polityka personalna Agory skupia się na zatrudnianiu najlepszych ludzi, przyciągamy talenty, wspieramy ich rozwój i prowadzimy do osiągania lepszych wyników.

Agora stara się wychodzić naprzeciw różnym potrzebom swoich pracowników - zapewnia im podstawową opiekę zdrowotną, partycypuje w kosztach programu sportowego i wspiera organizację sportowych zawodów dla zespołów mediów Grupy - np. turnieju tenisa ziemnego czy zawodów narciarskich.

W Agorze funkcjonuje fundusz świadczeń socjalnych udzielający pracownikom pożyczek m.in. na cele mieszkaniowe czy zdrowotne.

Podczas corocznego Balu Agory - świętującego urodziny spółki i "Gazety Wyborczej", wszyscy pracownicy Grupy mogą się lepiej poznawać i razem bawić na specjalnie dla nich organizowanych koncertach najpopularniejszych polskich artystów.

Oferujemy różne możliwości współpracy - zatrudnienie stałe lub czasowe, proponujemy też atrakcyjne programy stażowe i praktyki: m.in. "Rośnij z nami", "Grasz o staż" organizowany przez "Gazetę Wyborczą" we współpracy z PwC, program praktyk dziennikarskich w "Gazecie Stołecznej" czy program "Ucz się od najlepszych".

Więcej informacji na temat programów stażowych i praktyk w Grupie Agory.

Oferty pracy w mediach Grupy Agora dostępne są w poniedziałkowym dodatku do "Gazety Wyborczej" - "GazetaPraca.pl" oraz stronach wortalu rekrutacyjnego GazetaPraca.pl.

Można się też z nimi zapoznać na stronie kariera.agora.pl.

Kontakt

Więcej »