Okresy zamknięte

A A A
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku kapitałowego Agora wdrożyła zasadę ograniczenia komunikacji z rynkiem kapitałowym w okresach przed publikacją wyników finansowych. W myśl tej zasady Agora nie będzie prowadzić rozmów i organizować spotkań z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników kwartalnych. Mamy nadzieję, że zmiana ta przyczyni się do zwiększenia naszej przejrzystości i pozwoli utrzymać zasadę równego dostępu do informacji.

Kalendarz raportów kwartalnych jest dostępny na stronie internetowej www.agora.pl, w sekcji "Dla inwestorów".