Zarząd

A A A
Zarząd Agory S.A. może liczyć od trzech do sześciu osób. Prace prowadzi zgodnie ze statutem spółki oraz z przyjętym przez siebie regulaminem. Jego posiedzenia odbywają się raz w tygodniu.

Zarząd prowadzi sprawy spółki kolegialnie, natomiast jego członkowie osobiście zarządzają poszczególnymi obszarami działalności operacyjnej Grupy.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej oraz z rocznej premii motywacyjnej przyznawanej przez radę nadzorczą w wysokości zależnej od wyników spółki.