Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

A A A
Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Agory SA jest wypłacane na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agory SA z dnia 22 czerwca 2005 roku.w mln zł20152014201320122011
Andrzej Szlęzak0,110,110,110,110,11 
Wanda Rapaczynski (1)0,070,040,040,07 0,07 
Tomasz Sielicki0,07 0,07 0,07 0,070,07 
Sławomir Sikora0,070,07 0,07 0,070,07 
Dariusz Formela (2)0,070,04--
Paweł Mazur (3)0,070,01---
Helena Łuczywo (4)0,04 0,04 --
Marcin Hejka (5)-0,05 0,07 0,07 
RAZEM0,470,410,400,400,40


(1) Wanda Rapaczynski pełniła funkcję członka rady nadzorczej do 28 czerwca 2013 r. a następnie od 24 czerwca 2014 r.;
(2) Dariusz Formela pełni funkcję członka rady nadzorczej od 28 czerwca 2013 r.;
(3) Paweł Mazur pełni funkcję członka rady nadzorczej od 6 listopada 2014 r.
(4) Helena Łuczywo pełniła funkcję członka rady nadzorczej od 28 czerwca 2013 r. do 24 czerwca 2014 r.;
(5) Marcin Hejka pełnił funkcję członka rady nadzorczej do 28 czerwca 2013 r..