Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2006 roku

23.05.2007
A A A
W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2006.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem, prowadzonych na kwartalnych posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu i na bieżąco. Rada bierze także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2006 dokonaną przez Komisję d/s Audytu, która swoje posiedzenia odbywała z udziałem audytora Spółki.

W 2006 r. Spółka stanęła przed nowymi, poważnymi wyzwaniami konkurencyjnymi. W kwietniu 2006 r. Axel Springer uruchomił nowy dziennik ogólnopolski. Pojawienie się "Dziennika" wyznaczyło nowe zasady konkurencji na rynku prasy codziennej w Polsce: niska cena okładkowa i wysokie nakłady marketingowe. Reagując na działania rynkowe konkurenta, Agora podjęła strategiczną decyzję o obniżeniu ceny okładkowej "Gazety Wyborczej" o 34% w całym kraju. Decyzja ta spowodowała zmniejszenie przychodów ze sprzedaży egzemplarzy.

Dziś, rok po wejściu "Dziennika" na polski rynek prasy codziennej, można ocenić efekty zastosowanej przez Spółkę strategii, a tym samym aktualny i przyszły układ sił na tym rynku. Rada Nadzorcza z ogromnym uznaniem patrzy na wyniki rynkowe "Gazety", której pozycja rynkowa nie została naruszona przez nowego konkurenta. "Gazeta" sprzedaje ponad dwa razy więcej egzemplarzy od Dziennika i trafia do ponad dwukrotnie większej liczby czytelników. Co więcej, dzięki silnej jakościowo ofercie czytelniczej utrzymała ponad 40-procentowy udział w rynku reklamy dzienników.

W opinii Rady Nadzorczej zeszłoroczny sukces rynkowy "Gazety" jest pochodną budowanej i wzmacnianej przez lata opiniotwórczości tytułu, jej zakorzenienia i roli w krajowej i lokalnej debacie publicznej, a także innowacyjności w dziedzinie nowych, atrakcyjnych form reklamy i marketingu oraz szybkich i skutecznych decyzji strategicznych. Tym samym Rada Nadzorcza pragnie przekazać swoje największe uznanie dla kreatywności, energii i wielkiego talentu zespołu "Gazety Wyborczej" i Agory, który po raz kolejny pokazał, że potrafi skutecznie poradzić sobie nawet z największym wyzwaniem konkurencyjnym i - co więcej - realizować w tym samym czasie trudny dla Spółki program redukcji kosztów oraz rozwijać inne gałęzie działalności Spółki.

W ubiegłym roku Spółka osiągnęła sukcesy również w innych obszarach swojej działalności. Dynamicznie rozwijało się bezpłatne "Metro", które jest dziś trzecią najpoczytniejszą ogólnopolską gazetą codzienną, a jego najważniejszy konkurent, szwedzki "Metropol" wycofał się z polskiego rynku. W segmencie reklamy zewnętrznej Spółka wypracowała wysoką 22% rentowność EBITDA i efektywnie rozwijała system ekskluzywnych i innowacyjnych nośników. Na uwagę zasługuje również wysoka rentowność grupy czasopism i sukcesy sprzedażowe kluczowych tytułów ("Avanti", "Logo"), oraz poprawa wyników finansowych radiostacji, zwłaszcza TOK FM. W opinii Rady Nadzorczej w 2006 r. Agora bardzo dobrze wykorzystała swoje doświadczenie i koniunkturę na rynku, aby rozwijać i utrzymywać dużą skale przedsięwzięć książkowych i kolekcjonerskich. Rada Nadzorcza z aprobatą obserwuje również wdrażanie przez Spółkę strategii rozwoju w Internecie, która - poprzez poprawę wskaźników rynkowych i poszerzenie skali działalności o nowe serwisy - pozwoliła jej na zbudowanie w ubiegłym roku zdrowej podstawy do realizacji ambitnych celów rozwojowych.

Wymierne sukcesy rynkowe osiągnięte w 2006 r. przez Spółkę w głównych przedsięwzięciach pociągnęły za sobą negatywne skutki finansowe. W rezultacie wynik netto Spółki obniżył się o ponad 90 mln zł, a cena jej akcji znacząco spadła. Rada Nadzorcza pragnie podkreślić, że zeszłoroczne decyzje strategiczne zarządu Spółki miały jej pełne poparcie i były koniczne dla zapewnienia realizacji strategicznego celu utrzymania silnej pozycji rynkowej "Gazety" w długim okresie. Rada Nadzorcza z aprobatą przyjęła decyzję zarządu o wdrożeniu programu oszczędnościowego, w tym redukcji kosztów stałych, mającego na celu poprawienie wskaźników rentowności Agory w kolejnych latach. Realizacja programu przebiegała prawidłowo, a jego efekty znajdą wymierny skutek w wynikach finansowych Agory w 2007 r.

Dziś Agora stoi przed kolejnymi wyzwaniami: wzrostem skali działalności w kontekście zmieniającego się świata mediów i nowych technologii. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej strategię rozwoju, która jest realizowana zarówno w oparciu o istniejące aktywa spółki, jak i poprzez nowa pola aktywności on- i off-line. Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że płynność finansowa Spółki, jej aktualne zasoby tj. marki, treści, wiedza, doświadczenie i umiejętności pozwolą jej na skuteczny rozwój w nowej erze na rynku mediów. Rada Nadzorcza jest również przekonana, że zespół Agory, który dał skuteczny odpór konkurencji w ubiegłym roku jest w stanie szybko i elastycznie przygotować się i wykorzystać bogate zasoby Spółki do zmierzenia się z konkurencją, w tym nową, oraz z wyzwaniami, przed którymi stoją media w XXI wieku.

Zobacz także