Anna Maria Kryńska-Godlewska

A A A

członek Rady Nadzorczej

Anna Maria Kryńska-Godlewska
Od 2008 roku Anna Maria Kryńska - Godlewska jest dyrektor inwestycyjną oraz członkiem zarządu Funduszu Media Development Investment Fund w Nowym Jorku specjalizującego się w inwestycjach bezpośrednich w spółkach z sektora mediów w Europie, Ameryce Południowej i Północnej, Afryce i Azji, odpowiedzialna za politykę inwestycyjną oraz nadzór nad inwestycjami kapitałowymi Funduszu. W latach 1998-2008 pełniła funkcje Konsultanta i analityka inwestycyjnego Funduszu, zasiadała w radach nadzorczych spółek portfelowych z wielu krajów.

Przed związaniem się z Media Development Investment Fund, do roku 1998 roku pracowała na polskim rynku finansowym jako analityk w Fidea Management, firmie zarządzającej X NFI Foksla, gdzie była współodpowiedzialna za spółki portfelowe z sektora chemicznego, transportowego i spożywczego; pełniła funkcje analityka w Biurze Inwestycji Kapitałowych CIECH S.A. oraz w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

Anna Maria Kryńska - Godlewska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wydziału Finansów i Bankowość oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania, ukończyła w kursy doszkalające m.in. na Harvard Business School.