Polityka różnorodności realizowana w Grupie Agora

A A A
Grupa Agora jest jedną z największych firm medialnych w Polsce, działającą w wielu obszarach rynku medialnego. Obecnie zatrudnia około 3000 osób. Różnorodność i otwartość to wartości będące integralną częścią zarówno działań biznesowych Spółki, jak i jej polityki zatrudniania. U podłoża polityki różnorodności realizowanej w Grupie znajduje się Karta Agory, która powstała wraz z "Gazetą Wyborczą" i Spółką.

Pracownicy Grupy Agora to osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur, wykazujące się różnymi umiejętnościami i talentami, reprezentujące różne style myślenia i punkty widzenia oraz mające różne doświadczenia życiowe i zawodowe. Celem Grupy Agora jest stworzenie kultury organizacyjnej gwarantującej wzajemne wspieranie się wszystkich pracowników w codziennych obowiązkach. Działania promujące różnorodność wewnątrz organizacji pomagają tworzyć zróżnicowany, ale sprawnie współpracujący zespół.

Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce różnorodności Agora jest pracodawcą przyciągającym i zatrudniającym najlepszych specjalistów oraz dbającym o rozwój zespołu. Spółka chce w ten sposób jak najlepiej wspierać realizację swojej strategii, a odbiorcom swoich produktów i usług oferować je na najwyższym poziomie.

Wierzymy, że największym kapitałem Grupy Agora, od którego zależy sukces ekonomiczny Spółki, jest silny zespół. Jego zróżnicowanie to jeden z ważniejszych czynników pobudzających kreatywność, innowacyjność i pomysłowość. Dzięki skutecznie wdrażanej polityce różnorodności możemy lepiej rozumieć naszych klientów, czytelników, słuchaczy czy odbiorców innych usług, co pozwala nam odpowiadać na ich potrzeby.

Polityka zarządzania różnorodnością w Grupie Agora opiera się na przełamywaniu takich barier, jak wiek, płeć czy stan zdrowia - wierzymy, że potencjał zawodowy naszych pracowników wynika z ich kompetencji. Udział kobiet i mężczyzn wśród naszych pracowników jest prawie równy. Walcząc ze stereotypami związanymi z wiekiem, budujemy dialog międzypokoleniowy, by ułatwić przepływ wiedzy. Dlatego w gronie naszych pracowników jest spory odsetek osób powyżej 50 roku życia. Drugą pod względem liczebności grupą wiekową wśród naszych pracowników są osoby do 30 roku życia), a najliczniejszą grupę stanowią pracownicy w wieku od 30 do 50 lat. Ważna jest dla nas również aktywacja zawodowa niepełnosprawnych dlatego wśród naszych pracowników znajdują się osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.

Działamy na rzecz zapobiegania dyskryminacji zarówno ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, wykształcenie czy przekonania polityczne lub religijne. Agora była jedną z pierwszych spółek, w której powstała polityka przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy. Jego pierwsza wersja weszła w życie już w 2003 r.

Istotną częścią realizacji polityki różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, która sprawia, że pracownicy czują się szanowani i doceniani oraz mają poczucie, że mogą się rozwijać i w pełni realizować swój potencjał zawodowy.