Udział kobiet i mężczyzn we władzach Spółki

A A A
na koniec 2016 r.

w zarządzie zasiadały 4 osoby, w tym 0 kobiet.

w radzie nadzorczej zasiadało 6 osób, w tym 2 kobiety.

na koniec 2015 r.

w zarządzie zasiadały 4 osoby, w tym 0 kobiet.

w radzie nadzorczej zasiadało 6 osób, w tym 1 kobieta.

na koniec 2014 r.

w zarządzie zasiadały 4 osoby, w tym 0 kobiet.

w radzie nadzorczej zasiadało 6 osób, w tym 1 kobieta.

na koniec 2013 r.

w zarządzie zasiadało 5 osób, w tym 1 kobieta.

w radzie nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym 1 kobieta.

na koniec 2012 r.

w zarządzie zasiadało 5 osób, w tym 5 mężczyzn.

w radzie nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym 1 kobieta.

na koniec 2011 r.

w zarządzie zasiadało 4 osoby, w tym 4 mężczyzn.

w radzie nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym 1 kobieta.

na koniec 2010 r.

w zarządzie zasiadało 4 osoby, w tym 4 mężczyzn.

w radzie nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym 1 kobieta.

na koniec 2009 r.

w zarządzie zasiadało 4 osoby, w tym 4 mężczyzn.

w radzie nadzorczej zasiadało 5 osób, w tym 1 kobieta.