Kierunki i cele rozwojowe Grupy Agory

A A A
Celem nadrzędnym Agory jest rozwój na rynku mediów w ramach zdefiniowanej misji:
dostarczanie odbiorcom: czytelnikom, słuchaczom i widzom wiarygodnej informacji i godziwej rozrywki, a partnerom biznesowym - skutecznych sposobów dotarcia do klientów.


Warunkiem niezbędnym do realizacji misji jest sukces ekonomiczny, który wymaga wyższych przychodów i poprawy rentowności.

Grupa osiągnie to realizując cztery najważniejsze zadania:
- cyfrowa transformacja działalności prasowej,
- zbudowanie pozycji na rynku telewizyjnym,
- poprawa rentowności pozostałych biznesów Grupy,
- optymalizacja kosztów wspólnych usług i infrastruktury.

Więcej informacji na temat planów Grupy Agora, w tym - dla poszczególnych jej przedsięwzięć, można znaleźć w dostępnej na stronie Agora.pl prezentacji "Plany rozwoju Grupy Agora na najbliższe lata".03.03.2014

Grupa Agora definiuje plany na najbliższe lata

Komunikat prasowy

Cyfrowa transformacja działalności prasowej, wejście na rynek telewizyjny i wzrost rentowności kluczowych biznesów to priorytety działalności operacyjnej Agory na najbliższe lata. Grupa stawia głównie na rozwój organiczny, ale nie wyklucza akwizycji.

3 marca 2014 r. Zarząd Agory przedstawił najważniejsze kierunki rozwoju Grupy Agora na najbliższe lata. Celem nadrzędnym spółki pozostaje rozwój na rynku mediów w ramach zdefiniowanej misji, którą jest dostarczanie odbiorcom: czytelnikom, słuchaczom i widzom wiarygodnej informacji i godziwej rozrywki, a partnerom biznesowym - skutecznych sposobów dotarcia do klientów.

- Warunkiem niezbędnym do realizacji naszej misji jest sukces ekonomiczny, a ten wymaga wyższych przychodów i poprawy rentowności - powiedziała Wanda Rapaczyński, prezes spółki.

Kluczem do tego sukcesu ma być realizacja czterech najważniejszych zadań - są nimi:

cyfrowa transformacja działalności prasowej,

zbudowanie pozycji na rynku telewizyjnym,

poprawa rentowności pozostałych biznesów Grupy,

optymalizacja kosztów wspólnych usług i infrastruktury.

Najważniejszym wyzwaniem i jednocześnie największą szansą dla Grupy Agora jest cyfrowa transformacja jej działalności prasowej. Dzięki wdrożeniu nowego modelu dostępu do cyfrowych treści "Gazety Wyborczej" - tzw. mierzonego paywalla - proces ten istotnie przyspieszył. Agora planuje zainteresować ofertą cyfrową "Gazety Wyborczej" około 40 tysięcy prenumeratorów do końca 2014 r. Aby tego dokonać, Grupa chce wspierać rozwój dziennikarstwa na najwyższym poziomie oraz budować niezbędne rozwiązania technologiczne.

15 marca 2014 r. Grupa Agora wkroczy na rynek telewizyjny - tego dnia ma rozpocząć nadawanie kanał Stopklatka TV, rozwijany wspólnie z Kino Polska TV S.A. Spółka liczy na szybki sukces cyfrowego kanału filmowego, a jej aspiracją w dłuższej perspektywie jest zbudowanie istotnej pozycji na rynku telewizyjnych kanałów tematycznych.

Agora zamierza rozwijać swoje pozostałe biznesy; głównym priorytetem wyznaczającym ich kierunki rozwojowe jest zaplanowany wzrost rentowności poszczególnych przedsięwzięć.

W sferze działalności kinowej aspiracją Grupy jest stworzenie najpowszechniejszej i najbliższej widzom sieci kin w Polsce, zwiększenie skali dystrybucji kinowej i przedstawienie publiczności pierwszej samodzielnej produkcji filmowej w 2015 r. Na rynku reklamy zewnętrznej Agora chce umocnić swoją pozycję w segmencie nośników premium. Istotnym elementem tej strategii będzie realizacja kontraktu i budowa 1 580 wiat w Warszawie. Agora planuje także udział w podobnych projektach w pozostałych polskich miastach. Priorytetem dla działalności internetowej Grupy jest intensywny rozwój w obszarze usług mobilnych i wideo oraz dalsza dywersyfikacja źródeł przychodów. Organiczny rozwój działalności radiowej Agory jest uzależniony od liczby dostępnych w Polsce częstotliwości. Celem Grupy jest pozyskanie jak największej liczby koncesji, aby poszerzyć zasięg techniczny obecnie działających stacji, optymalizacja formatów muzycznych oraz wypracowanie modelu cyfrowej dystrybucji treści audio.

W ostatnich latach Grupa Agora kilkakrotnie realizowała programy oszczędnościowe, dzięki którym była w stanie mierzyć się z wpływem recesji i zmian w strukturze rynku reklamowego na jej wyniki. Na najbliższe lata, oprócz realizacji planowanego wzrostu rentowności kluczowych biznesów, Grupa planuje inicjatywy optymalizacyjne związane z kosztami wspólnych usług i infrastruktury.

W opinii zarządu realizacja celów wyznaczonych na najbliższe lata umożliwi Grupie Agora skuteczną transformację działalności, prowadzącą do poprawy efektywności i zwiększenia skali biznesu. To powinno zaowocować wzrostem wartości dla akcjonariuszy. Jednocześnie, realizując swoją misję, Grupa chce stać się pierwszym i oczywistym wyborem dla użytkowników i partnerów biznesowych, którym dostarcza wiarygodne informacje, jakościowe dziennikarstwo, godziwą rozrywkę i nowatorskie rozwiązania zapewniające skuteczne dotarcie do klientów.

Więcej informacji na temat planów Grupy Agora, w tym - dla poszczególnych jej przedsięwzięć, można znaleźć w prezentacji "Plany rozwoju Grupy Agora na najbliższe lata" dostępnej na stronie www.agora.pl.15.01.2016

01/2016 Informacja nt. liczby płatnych prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej"

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. ("Spółka", "Agora") informuje, iż na koniec grudnia 2015 r. liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" wyniosła ponad 77 tys., co w znacznym stopniu przewyższa wcześniejsze oczekiwania Spółki. Przygotowane przez Spółkę średnioterminowe plany rozwoju Grupy Agora przewidywały, iż liczba płatnych prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" osiągnie poziom 75 tys. dopiero na koniec 2016 r. Ten dynamiczny rozwój oferty prenumeraty cyfrowej "Gazety Wyborczej" koresponduje z pozytywnymi trendami w zakresie skłonności konsumentów do ponoszenia opłat za dostęp do treści cyfrowych. W ocenie Zarządu Agory S.A. liczba subskrypcji cyfrowych dziennika będzie nadal wzrastać, co pozwoli na zbudowanie na koniec 2016 r. bazy około 90 tys. prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej". W opinii Spółki dalszy rozwój oferty sprzedaży cyfrowych treści "Gazety Wyborczej" będzie mieć, w długim terminie, pozytywny wpływ na pozycję rynkową dziennika oraz wyniki finansowe Agory.13.05.2016

07/2016 Aktualizacja informacji na temat wybranych segmentów operacyjnych Grupy Agora

Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. ("Spółka", "Agora") w nawiązaniu do komunikatu giełdowego 2/2014 z dnia 3 marca 2014 r. informuje, iż w dniu 13 maja 2016 r. w siedzibie Spółki odbędzie się spotkanie z przedstawicielami prasy i rynku kapitałowego, poświęcone omówieniu wyników Grupy Agora w pierwszym kwartale 2016 r. oraz realizacji jej planów na najbliższe lata. Podczas spotkania podane zostaną informacje o weryfikacji aspiracji Grupy Agora dla wybranych segmentów operacyjnych, które zostały opublikowane w raporcie bieżącym 2/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Ww. informacja poświęcona weryfikacji wybranych aspiracji Grupy Agora stanowi załącznik do niniejszego raportu.