Kontakt

Odpowiedzialny biznes

  • Agora S.A.
  • ul. Czerska 8/10
  • 00-732 Warszawa
  • Fax: 0-22 840 00 67
  • Nina Graboś
  • dyrektor ds. relacji z inwestorami
  • Tel: 0-22 555 60 36

Pierwsze oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Agora zawiera wskaźniki przygotowane na podstawie międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI G-4) oraz Suplementu Sektorowego - Media, dotyczących raportów zrównoważonego rozwoju. Dokument spełnia wymogi Ustawy o Rachunkowości, implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, która obliguje jednostki zainteresowania publicznego do ujawniania informacji niefinansowych począwszy od 2017 roku.