Film

Film

Agora angażuje się w produkcję filmową, a także wydaje kolekcje filmowe i seriale na DVD. Za pośrednictwem firmy NEXT FILM wprowadza na ekrany kin tytuły polskie i zagraniczne.

NEXT FILM - dystrybucja filmowa

NEXT FILM

NEXT FILM to spółka dystrybucji filmowej powołana przez Helios S.A. w 2012 r., zajmująca się promocją i dystrybucją polskich filmów.

Produkcja filmowa

Produkcja filmowa

Dotychczas Agora była koproducentem kilkunastu tytułów, a w 2015 r. swoją premierę miała pierwsza samodzielna produkcja filmowa Agory - film Jerzego Zielińskiego "Król życia".