Telewizja

Telewizja

Działalność telewizyjna Agory to z sukcesem uruchomiona Stopklatka TV, prowadzona wspólnie z Kino Polska, i tworzony samodzielnie nowy kanał telewizji naziemnej METRO, uruchomiony 2 grudnia 2016 r. Grupa Agora chce budować i wzmacniać swoją obecność na atrakcyjnym rynku telewizyjnym, wykorzystując szerokie możliwości spółki i kompetencje jej zespołów.Więcej »

Stopklatka TV

Stopklatka TV

Stopklatka TV to kanał filmowy, który uruchomiły i prowadzą wspólnie Agora i Kino Polska dzięki spółce Stopklatka S.A. Koncesja na nadawanie Stopklatki TV została przyznana 30 października 2013 roku przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Stacja rozpoczęła nadawanie 15 marca 2014 roku, stając się pierwszym bezpłatnym i ogólnodostępnym kanałem filmowym w Polsce nadawanym drogą naziemną.

METRO

METRO

We wrześniu 2015 r. Agora złożyła wnioski koncesyjne w konkursie na kanały telewizyjne dostępne w ramach tzw. MUX-8. Uznanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zyskał projekt Green Content sp. z o.o., spółki zależnej Agory, zakładający stworzenie kanału związanego ze stylem życia. Samodzielne uruchomienie takiego kanału będzie ważnym krokiem Grupy Agora w rozbudowywaniu obecności na rynku telewizyjnym i wzmacnianiu kompetencji w zakresie tworzenia programów audiowizualnych.