Segmenty i piony w strukturze organizacyjnej Agora S.A.

Pion: Finanse i Administracja

  • Księgowość: Ewa Kuzio
  • Nadzór Podatkowy: Jarosław Wójcik
  • Rachunkowość Zarządcza: Adam Falk
  • Sprawozdawczość Finansowa: Bartłomiej Marcinek
  • Finansowa Obsługa Sprzedaży: Aneta Kukwa
  • Zarządzanie Płynnością Finansową: Tomasz Stasiak
  • Administracja: Marcin Tkaczyk