Rada Nadzorcza Helios S.A.

Grzegorz Kossakowski

przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartosz Hojka

członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Sadowska

członek Rady Nadzorczej

Dorota Franczyk

członek Rady Nadzorczej

Dariusz Sobczyński

członek Rady Nadzorczej

Zarząd Helios S.A.

Tomasz Jagiełło

prezes Zarządu, dyrektor generalny

Katarzyna Borkowska

wiceprezes Zarządu, dyrektor zarządzająca

Grzegorz Komorowski

wiceprezes Zarządu, dyrektor finansowy