Kontakt

Kina

  • Siedziba i biuro zarządu:
  • Helios S.A.
  • Al. Kościuszki 17
  • 90-418 Łódź
  • tel. 42 630 36 01
  • e-mail: centrala@helios.pl