Kalendarz wydarzeń

* Skonsolidowane raporty kwartalne zawierają skrócone jednostkowe sprawozdania kwartalne.

** Skonsolidowany raport półroczny zawiera skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne.