Prezentacje i telekonferencje

9 sierpnia 2007 r.

prezentacja wyników za 2kw. 2007 r. (dostępna tylko w wersji angielskiej)