Fundacja Agory

Fundacja Agory

Fundacja Agory wspiera wybrane aktywności społeczne mediów spółki, w tym akcje realizowane przez „Gazetę Wyborczą”, a także szereg organizacji non-profit, które niosą pomoc ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom oraz prowadzą programy stypendialne czy wyrównywania szans.Więcej »

Akcje społeczne

Media Agory, z „Gazetą Wyborczą” na czele, inicjują i wspierają akcje społeczne, obywatelskie i ekologiczne oraz wydarzenia kulturalne. To m.in. działania pod hasłem: „Leczyć po ludzku”, „Umierać po ludzku” czy „Polska Biega”.

Pomoc charytatywna

Fundacja Agory pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom poprzez finansowanie ich leczenia i rehabilitacji oraz wspiera programy stypendialne i wyrównujące szanse rozwojowe. Współpracuje z wyspecjalizowanymi w takich działaniach organizacjami, a także publikuje na łamach „Gazety Wyborczej" bezpłatne ogłoszenia o zbiórkach funduszy dla potrzebujących.

Nagroda Literacka NIKE

Nagroda Nike, ustanowiona w 1997 r., przyznawana jest za najlepszą książkę roku. Jej celem jest promocja literatury polskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na powieść. W konkursie mogą brać udział wszystkie gatunki literackie - poezja, dramat i proza oraz humanistyka o wybitnych wartościach literackich. Fundatorami Nagrody są „Gazeta Wyborcza” i Fundacja Agory.

Zeszyty Literackie

Kwartalnik „Zeszyty Literackie” powstał w Paryżu w roku 1982, w Polsce publikowany jest od 1990. Od 2005 wydawaniem kwartalnika zajmuje się Fundacja Zeszytów Literackich, a finansuje go Fundacja Agory. Jako pismo powstałe na emigracji, „Zeszyty Literackie” dbają o scalenie literatury emigracyjnej i krajowej oraz przedstawiają wzorcową literaturę polską powstałą poza krajem.

Fundacja Agory - serwisy internetowe