Giełda

AGO:12,44 zł
29-04-2016 17:00

Kapitał zakładowy Agory tworzy 47 665 426 akcji z czego 42 520 685 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

34.77

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.72

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

10.51

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

5.07

Free float

37.94

podział głosów

Kurs akcji:
AGO12.44 zł
29.04.201617:00
Notowania:
WIG-MEDIA-0.49%
29.04.201617:15
Notowania:
mWIG40+0.03%
29.04.201617:15

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco