Giełda

AGO:11,39 zł
09-10-2015 14:30

Kapitał zakładowy Agory tworzy 47 665 426 akcji z czego 42 520 685 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

10.00

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

45.74

podział głosów

Kurs akcji:
AGO11.39 zł
09.10.201514:30
Notowania:
WIG-MEDIA+1.71%
09.10.201517:15
Notowania:
mWIG40+1.59%
09.10.201517:15

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco