Giełda

AGO:11,50 zł
28-07-2015 14:11

Kapitał zakładowy Agory tworzy 50 937 386 akcji z czego 45 792 645 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

9.34

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

46.40

podział głosów

Kurs akcji:
AGO11.5 zł
28.07.201514:11
Notowania:
WIG-MEDIA-0.59%
28.07.201517:15
Notowania:
mWIG40+0.56%
28.07.201517:15

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco