Giełda

AGO:12,20 zł
27-05-2015 14:29

Kapitał zakładowy Agory tworzy 50 937 386 akcji z czego 45 792 645 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

9.34

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

46.40

podział głosów

Kurs akcji:
AGO12.2 zł
27.05.201514:29
Notowania:
WIG-MEDIA+0.31%
27.05.201511:15
Notowania:
mWIG40+0.61%
27.05.201515:13

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco