Giełda

AGO:11,32 zł
06-07-2015 09:00

Kapitał zakładowy Agory tworzy 50 937 386 akcji z czego 45 792 645 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

9.34

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

46.40

podział głosów

Kurs akcji:
AGO11.32 zł
06.07.201509:00
Notowania:
WIG-MEDIA+0.12%
03.07.201517:15
Notowania:
mWIG40-1.08%
06.07.201510:42

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco