Giełda

AGO:10,63 zł
25-10-2016 17:00

Kapitał zakładowy Agory tworzy 47 665 426 akcji z czego 42 520 685 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

34.77

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.72

Media Development Invetment Fund, Inc.

8.26

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

6.93

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

5.07

Free float

33.25

podział głosów

Kurs akcji:
AGO10.63 zł
25.10.201617:00
Notowania:
WIG-MEDIA+1.99%
25.10.201617:15
Notowania:
mWIG40-0.71%
25.10.201617:15

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco