Giełda

AGO:12,82 zł
25-05-2016 17:00

Kapitał zakładowy Agory tworzy 47 665 426 akcji z czego 42 520 685 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

34.77

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.72

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

10.51

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

5.07

Free float

37.94

podział głosów

Kurs akcji:
AGO12.82 zł
25.05.201617:00
Notowania:
WIG-MEDIA+0.76%
25.05.201617:15
Notowania:
mWIG40+0.94%
25.05.201617:15

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco