Giełda

AGO:13,84 zł
27-11-2015 17:00

Kapitał zakładowy Agory tworzy 47 665 426 akcji z czego 42 520 685 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

10.00

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

45.74

podział głosów

Kurs akcji:
AGO13.84 zł
27.11.201517:00
Notowania:
WIG-MEDIA-0.82%
27.11.201517:15
Notowania:
mWIG40+0.07%
27.11.201517:15

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco