Giełda

AGO:10,75 zł
23-04-2014 13:06

Kapitał zakładowy Agory tworzy 50 937 386 akcji z czego 45 792 645 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

10,00

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

45.74

podział głosów

Kurs akcji:
AGO10.75 zł
23.04.201413:06
Notowania:
WIG-MEDIA-0.15%
23.04.201411:15
Notowania:
mWIG40-0.12%
23.04.201413:28

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco