Giełda

AGO:8,04 zł
31-10-2014 17:00

Kapitał zakładowy Agory tworzy 50 937 386 akcji z czego 45 792 645 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

9.34

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

46.40

podział głosów

Kurs akcji:
AGO8.04 zł
31.10.201417:00
Notowania:
WIG-MEDIA+0.36%
31.10.201417:15
Notowania:
mWIG40+0.95%
31.10.201417:15

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco