Giełda

AGO:11,14 zł
02-09-2015 12:02

Kapitał zakładowy Agory tworzy 50 937 386 akcji z czego 45 792 645 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

10.00

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

45.74

podział głosów

Kurs akcji:
AGO11.14 zł
02.09.201511:43
Notowania:
WIG-MEDIA-0.39%
02.09.201511:15
Notowania:
mWIG40+0.28%
02.09.201511:58

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco