Giełda

AGO:7,60 zł
19-12-2014 16:44

Kapitał zakładowy Agory tworzy 50 937 386 akcji z czego 45 792 645 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

9.34

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

46.40

podział głosów

Kurs akcji:
AGO7.6 zł
19.12.201416:44
Notowania:
WIG-MEDIA+0.48%
19.12.201415:15
Notowania:
mWIG40-1.24%
19.12.201416:57

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco