Giełda

AGO:10,35 zł
06-03-2015 11:25

Kapitał zakładowy Agory tworzy 50 937 386 akcji z czego 45 792 645 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

9.34

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

46.40

podział głosów

Kurs akcji:
AGO10.35 zł
06.03.201511:25
Notowania:
WIG-MEDIA-0.19%
06.03.201511:15
Notowania:
mWIG40+0.13%
06.03.201511:42

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco