Giełda

AGO:9,99 zł
30-03-2015 11:35

Kapitał zakładowy Agory tworzy 50 937 386 akcji z czego 45 792 645 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

9.34

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

46.40

podział głosów

Kurs akcji:
AGO9.99 zł
30.03.201511:35
Notowania:
WIG-MEDIA+2.09%
30.03.201511:15
Notowania:
mWIG40+0.58%
30.03.201512:13

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco