Giełda

AGO:12,45 zł
29-06-2016 15:37

Kapitał zakładowy Agory tworzy 47 665 426 akcji z czego 42 520 685 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

34.77

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.72

Media Development Invetment Fund, Inc.

8.26

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

6.93

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

5.07

Free float

33.25

podział głosów

Kurs akcji:
AGO12.45 zł
29.06.201615:37
Notowania:
WIG-MEDIA+1.09%
29.06.201617:15
Notowania:
mWIG40+0.40%
29.06.201617:15

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco