Giełda

AGO:7,72 zł
21-10-2014 16:44

Kapitał zakładowy Agory tworzy 50 937 386 akcji z czego 45 792 645 stanowią akcje na okaziciela o numerze kodu ISIN: PLAGORA00067.

Agora-Holding Sp. z.o.o

33.10

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

9.34

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

11.16

Free float

46.40

podział głosów

Kurs akcji:
AGO7.75 zł
21.10.201416:36
Notowania:
WIG-MEDIA+2.44%
21.10.201415:15
Notowania:
mWIG40+1.59%
21.10.201416:41

Kontakt

Więcej »

Bądź na bieżąco