Akcjonariat

Podział kapitału

Podział głosów

Spółka Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów
Agora-Holding Sp. z.o.o 5 401 852 11,33% 22 528 252 34,77%
Akcje A (uprzywilejowane) 4 281 600 8,98% 21 408 000 33,04%
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. (OFE PZU Złota Jesień oraz DFE PZU) (1) 7 594 611 15,93% 7 594 611 11,72%
OFE PZU Złota Jesień 7 585 661 15,91% 7 585 661 11,71%
Media Development Investment Fund, Inc. (2) 5 350 000 11,22% 5 350 000 8,26%
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (3) 4 493 055 9,43% 4 493 055 6,93%
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (4) 3 283 154 6,89% 3 283 154 5,07%
Free float 21 542 754 45,20% 21 542 754 33,25%
Kapitał zakładowy 47 665 426 100% 64 791 826 100%

(1) liczba akcji wg zawiadomienia akcjonariusza - stan na 27 grudnia 2012 r.; udziały w głosach i kapitale zakładowym zostały przeliczone przez Agorę S.A. po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

(2) zgodnie z formalnym zawiadomieniem otrzymanym w dniu 6 czerwca 2016 r.

(3) zgodnie z formalnym zawiadomieniem otrzymanym w dniu 9 czerwca 2016 r.

(4) zgodnie z formalnym zawiadomieniem otrzymanym w dniu 7 grudnia 2015 r.

Stan na 9 czerwca 2016 r.