Struktura organizacyjna

ZARZĄD
Bartosz Hojka
Agnieszka Sadowska
Tomasz Jagiełło
Segmenty biznesowe Piony biznesowe Działy okołozarządowe Piony wspomagające