Struktura organizacyjna

ZARZĄD
Bartosz Hojka
Tomasz Jagiełło
Agnieszka Sadowska
  • Dział Big Data Luiza Pawela
Anna Kryńska-Godlewska
Segmenty biznesowe Piony biznesowe Działy okołozarządowe Piony wspomagające