Zarząd

Zarząd Agory może liczyć od trzech do sześciu osób. Prace prowadzi zgodnie ze statutem spółki oraz z przyjętym przez siebie regulaminem. Jego posiedzenia odbywają się raz w tygodniu. Zarząd prowadzi sprawy spółki kolegialnie, natomiast jego członkowie osobiście zarządzają poszczególnymi obszarami działalności operacyjnej spółki. Obecnie w Zarządzie Agory jedna osoba nie jest akcjonariuszem spółki. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej oraz z rocznej premii motywacyjnej przyznawanej przez radę nadzorczą w wysokości zależnej od wyników spółki. Z otrzymaniem premii gotówkowej związane jest prawo nabycia certyfikatów inwestycyjnych Partycypacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez Skarbiec TFI S.A. Sposób określenia liczby tych papierów jest taki sam jak dla innych pracowników spółki objętych planami motywacyjnymi.