Komitet Audytu

Skład komitetu:

Tomasz Sielicki

p.o. przewodniczący Komitetu

Dariusz Formela

członek Komitetu

Anna Kryńska

członek Komitetu