O firmie

Agora jest jedną z największych spółek medialnych w Polsce notowaną na GPW w Warszawie od 1999 r. Jej oferta medialna obejmuje gazety, reklamę zewnętrzną, sieć kin, przedsięwzięcia internetowe i radiowe, czasopisma, a także sprzedaż kolekcji wydawniczych.Więcej »

Nasze wartości i zasady

Dalszy rozwój jest nadrzędnym celem Agory i na ten cel Spółka chce przede wszystkim przeznaczać środki, budując długoterminową wartość dla akcjonariuszy poprzez akwizycje i uruchamiając nowe projekty. Zarazem, w stosownych okolicznościach i pod warunkiem uzyskania aprobaty zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA), Spółka będzie zwracać akcjonariuszom nadwyżkę wolnych środków pieniężnych w formie (i) dywidendy oraz (ii) nabycia własnych akcji w celu umorzenia.

Ład korporacyjny

Agora SA doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki. Starania Spółki do zapewnienia pełnej transparentności znalazły wyraz w stosowaniu dobrych praktyk spółek giełdowych począwszy od wejścia w życie pierwszej edycji Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2002. W celu zapewnienie równego dostępu do informacji o Spółce jej przedstawiciele nie prowadzą rozmów i nie uczestniczą w spotkaniach z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników kwartalnych.

Kalendarium

Agora i Gazeta Wyborcza są nierozerwalnie związane z historią polskich przemian. Dlatego też z poczuciem misji przekazywaliśmy naszym czytelnikom informacje o przebiegu pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce w 1989 roku. Od tamtej pory strony „Gazety Wyborczej” były codziennymi świadkami najnowszej historii Polski i jej wpływu na życie zwykłych ludzi. Z biegiem czasu, korzystając z rozwoju polskiej demokracji i gospodarki rynkowej, zmieniliśmy się w dojrzałe przedsiębiorstwo.

Praca u nas

Jednym z naszych głównych celów jest aby Agora i jej spółki zależne były atrakcyjnym i poszukiwanym miejscem pracy. Polityka personalna realizowana w Agorze skupia się na zarządzaniu procesem rekrutacji, organizacji systemu szkoleń, który rozwija talenty pracowników oraz planowaniu ścieżek kariery. Agora organizuje także programy stażowe i praktyki. Oprócz zróżnicowanego systemu wynagradzania oraz planów motywacyjnych Agora oferuje pracownikom pomoc w formie pożyczek (np. na cele mieszkaniowe, zdrowotne itp.). Spółka partycypuje także w kosztach programu Multisport oraz organizuje co roku turniej tenisowy i Bal Agory dla pracowników.

Jesteśmy członkiem organizacji